Blog

V tomto článku zůstaneme v 19. století. Zmínila jsem se o věštění z karet, které si získalo velkou oblibu. Tarot jako okultní a esoterická disciplína, jejímž prostřednictvím můžeme stále objevovat, vnímat a chápat smysl a zákonitosti lidské existence (sebe sama), však potřeboval projít přerodem. V tomto procesu významně přispěl francouzský...

Kladení otázek tvoří v interaktivním výkladu tarotových karet základ. V tomto článku si na konkrétním příkladu ukážeme, jak pomocí otázek rychle a jistě určit, o čem ve skutečnosti výklad je – jak odkrýt bohatství, které je skryté uvnitř. Otázky rovněž podněcují energii, která odhaluje životní vzorce a zároveň ta samá energie iniciuje i změnu....

Obliba tarotových karet – Taroku – dosáhla vrcholu v období 100 let mezi 1730 a 1830. Přestože zájem o tuto hru ve Francii a Itálii pomalu chladl, taroková vášeň se dostala do střední a severní Evropy, a dokonce i do Ruska. Karetní hra se stala mezinárodní hrou. Kolem roku 1750 se velké oblibě v mnoha oblastech těšil modernizovaný balíček...

Čtení z tarotových karet je fascinující a intuitivní způsob, jak získat vhled do svého života. Je to jako když se díváte do zrcadla a získáte tak možnost sledovat samých sebe. Tarotové karty neříkají, co vás čeká a nemine. Dávají vám nahlédnout pod povrch situací, které prožíváte, pomáhají hlouběji se zamyslet a udělat si jasno. Chcete-li se...

Tarotové karty oslovují duši a podněcují naši představivost. Jsou jako okno do vnitřního světa. Skrze imaginaci se otevíráme vnitřním obrazům a symbolům, které nám karty předkládají. Ve svých představách můžeme nechat karty ožít, stát se součástí prostředí vyobrazeného na dané kartě, prožívat pocity a vjemy tarotových postav. Ponoříme-li se do...

V 16. a 17. století se karty staly velmi populárními a bleskově se rozšířily po celé Evropě. V renesanční Itálii při hře zvané tarocchi appropriate sloužily trumfy jako inspirace pro tvorbu krátkých básní. Obvykle byly dámám ve společnosti přiděleny konkrétní karty, k nimž pak básník zimprovizoval sonet popisující charakter karty i dotyčné...

Tarot se často používá pro práci s imaginací. Některé ezoterické tradice dokonce vnímají tarot čistě jako pomůcku při zasvěcování do okultních principů a vnitřních cest prostřednictvím meditací. Imaginativní techniky, rovněž zvané řízená vizualizace nebo aktivní imaginace, začínají určitým obrazem, který se spontánně rozvíjí dál.

Příroda je plná neuvěřitelné krásy a síly, která se projevuje skrze čtyři základní přírodní živly: oheň, vzduch, voda a země. Tyto živly mají jedinečné vlastnosti a energii, které působí v našich životech. Relaxace a zklidnění mysli jsou klíčové pro udržení fyzického i duševního zdraví, nechme se přírodními živly inspirovat.

Tarot a poezie

15.06.2023

Múzy mají mnoho podob, inspirují a povznášejí. V renesanční Itálii se mladí básníci inspirovali dvěma v salónní hře "tarocchi appropriati" - přítomnými ženami a tarotem. Pro pobavení hostů přiřadili tarotovou kartu jedné z přítomných dam a svůj výběr zdůvodnili básní, která vyzdvihovala charakteristické rysy dané dámy. Tak vznikla sbírka sonetů...