Bachovy květové esence

Anglický lékař Dr. Edward Bach (1886-1936) vnímal člověka holisticky - zdraví prospívá tam, kde souzní tělo a mysl s přáními duše. U všech svých pacientů viděl nedostatek vnitřního klidu a harmonie, pocitu životní radosti a štěstí. Skutečné uzdravení vede podle něj pouze skrze usebrání se dovnitř a ochotu postavit se tomu, co je, a v sobě i svém životě něco změnit.

Star of Bethlehem
Star of Bethlehem

Dr. Bach navázal na pradávné znalosti přírodních kmenů, které žijí v souladu s okolní přírodou a vědí, jak pracovat s jejími dary. Každá rostlina v sobě ukrývá potenciál léčivé síly. Když rostlina vzkvétá ve svém přirozeném čistém prostředí, vynoří se její duch i síla. A vždy existovali lidé, kteří tuto energii dokázali vnímat. Dr. Bach kladl velký důraz na výrobu léčiv ze zcela nejedovatých a neškodlivých substancí, které nacházel mezi květy a rostlinami na venkově. Jako vysoce citlivý člověk se dokázal propojit s duchem místních rostlin. Ve svém díle nás seznamuje s léčivými účinkami 38 květů a jeho postup výroby čistých rostlinných esencí se zachoval dodnes.

Bachovy květové esence jsou vhodné v životních krizích, stresujících situacích, pro překonání úzkostí, nespavosti, problémů s koncentrací či učením, jako podpora v období změn a nejistot.

Esence jsou čisté, nejsou škodlivé a nemají vedlejší účinky. Nesprávně zvolena esence není tělem energeticky přijata, a proto nemůže způsobit žádné škody. Tato terapie nepotírá to negativní, co v člověku je, nýbrž podporuje jeho pozitivní potenciál. Vysoké kmitání, vibrace různých divoce rostoucích rostlin, které podle Dr. Bacha podléhají tzv. vyššímu "Uspořádání" se přenáší také na člověka, který je užívá. Tento změněný harmonický stav tak umožňuje překonání problémů, výzev života a podporuje zdraví. 

Individuální směsy Bachových květových esencí nabízím primárně v rámci konzultace Tarot R.I.T.E., Spiritual Response Therapy nebo Access Bars jako podpůrný prostředek, který klienta doprovází v započatém procesu změny. Máte-li zájem o samostatnou konzultaci a sestavení osobní směsy vhodné pro Vaši aktuální životní situaci, kontaktujte mě, prosím.

Ceník

Konzultace k Bachovým květovým esencím

30 minut | osobně i on-line

700 Kč

Směs Bachových květových esencí na míru

v skleněné lahvičce 30ml, včetně poštovného po České republice

390 Kč