Etický kodex

⁕ Tarotový koučink má klientovi pomoct zorientovat se v dané životní situaci, podpořit ho při hledání řešení a nacházení možností, které by vedly k jeho spokojenosti a naplnění v životě.

⁕ Klienta vedu k uvědomění si kvality přítomného okamžiku a k poznání aktuálních možností aktivní tvorby svého dalšího směřování v životě.

⁕ Vytvářím podmínky pro to, aby se klient mohl zapojit do procesu, podporuji ho v nacházení osobních významů tarotových karet a uvědomování si moudrosti jeho vlastní duše.

⁕ Respektuji možnost volby a vlastního rozhodování – je zcela na klientovi, jak naloží se získanými informacemi.

⁕ Respektuji práci svých kolegů a kolegyň, nehodnotím způsoby práce ani výklady jiných kartářů a kartářek.

⁕ Nevěštím budoucnost.

⁕ Zaručuji absolutní diskrétnost.