10 tipů jak na karty v obrácené poloze

09.09.2023

Někdo je miluje, někdo je nemusí vůbec. Obrácená karta se při výkladu může stát docela oříškem. Snad jen Viselec z velké arkány se v této pozici cítí jako doma. Pokud tarotový balíček po každém použití nezkontrolujeme, dříve nebo později se karty zamíchají tak, že na nás znenadání vykoukne karta v obrácené poloze. Co s ní? Jednou z naprosto legitimních možností je rozhodnout se s obrácenými kartami nepracovat a v rozkladu kartu vrátit do její vzpřímené pozice. A to je v pořádku. Není nutné mít kartu vzhůru nohama, abychom vnímali "obrácené" poselství. Pokud jsme si vědomi toho, že každá karta nese jak "pozitivní", tak "negativní" významy, jako dvě strany téže mince, můžeme při výkladu pracovat s celou škálou významů karty bez ohledu na její polohu.

Pokud si však chcete s možností obrácených karet pohrát, mám pro vás několik tipů. Možná vás něco z toho osloví a možná budete chtít přidat další, vlastní způsoby interpretace. Sama jsem obrácené karty chvíli zkoumala spíše ze zvědavosti. Dnes s nimi pracuji výjimečně, pouze když náhodně obrácená karta pocitově "odmítá" zapadnout do své vzpřímené pozice. Při objevování významů obrácených karet můžete zkusit některý z následujících interpretačních přístupů.

  1. Překážka ve vyjádření energie karty: Pravý význam karty nelze plně vyjádřit. Tazateli v tom z nějakého důvodu brání současné okolnosti.
  2. Opačný význam vzpřímené karty: Význam karty ve vzpřímené poloze postavíme "na hlavu". Vidíme plný potenciál karty (její světelnou i stinnou stránku), přičemž v obrácené poloze je pozornost nasměřována na její opačný význam. Rovněž je možné interpretovat obrácenou polohu jako stav, kdy tazatel unikl negativním energiím dané karty, nebo již naplnil její lekci.
  3. Zvnitřněné / vnitřní vyjádření karty: Obrácená poloha poukazuje na potenciál, který se ještě plně neprojevil – proces probíhá uvnitř, nebo možná potenciál již uvnitř plně rozkvetl, ale zatím je ukrytý. Je to intimnější vyjádření energií dané karty.
  4. Stinná verze vzpřímené karty: Stručně řečeno – "temná stránka" karty. Při takovém výkladu vyzývá obrácená poloha tazatele, aby svou lásku a pozornost zaměřil na stinný aspekt, který se nyní projevuje. Objevuje se, protože je připravený se uzdravit a zaintegrovat, nikoliv proto, aby vyvolal obavy.
  5. Pobídka k návratu k předchozí kartě v posloupnosti tarotového balíčku: Pokud budeme o velké arkáně a každé barvě malé arkány uvažovat jako o posloupném procesu vývoje/pokroku, můžeme obrácenou polohu vnímat i jako pobídku vrátit se k lekci předcházející karty (je-li obrácenou kartou Eso, vracíme se k pevným záměrům Krále dané barvy). Krok zpět někdy pomůže posunout se vpřed.
  6. Pokyn k návratu ke kartě, která v rozkladu předchází kartě v obrácené poloze: Karta, která se nachází v rozkladu před obrácenou kartou, zde vystupuje do popředí. Předchozí karta potřebuje více pozornosti, aby pomohla podpořit obrácenou kartu.
  7. Pouze určité karty interpretujeme v obrácené poloze: Někteří kartáři pracují pouze s určitými kartami v jejich obrácené poloze. Můžete si zvolit karty, u nichž je obrazové znázornění velmi příznačné pro význam karty a po otočení vypadá vše úplně jinak. Ku příkladu karty Viselec a Věž.
  8. Každá karta v sobě obsahuje významy jak vzpřímené, tak obrácené polohy: Tento přístup říká, že každá karta je archetypem, bohatým na detaily a různorodost vyjádření. Někdy může být karta "špatná", jindy zase "dobrá", ale nikdy nelze výklad zredukovat jen na tyto dvě možnosti. V zásadě platí, že obrácené polohy nemají žádný specifický význam a každý výklad je jedinečný v závislosti na celkové situaci, rozkladu, vytažených kartách a na tazateli.
  9. Důvěřujte své intuici a zůstaňte otevřeni všem možnostem: Karty v obrácené poloze lze interpretovat i zcela intuitivně. Nechte se jednoduše vést obrazy na kartách (např. meče vypadávající z těla nebo srdce) a samozřejmě kontextem okolních karet a jejich poselství.
  10. Upadající síla karty: Energie zobrazené na kartě v obrácené poloze odchází / ustupují z tazatelova života.