Co je Tarot

01.05.2023

Dnešní tarot představuje západní okultní psychologický a filosofický systém, jakož i karetní hru. Sestává ze 78 karet, které se dělí na tzv. Velkou a Malou arkánu (z latinského "arcanum" – tajemství). 22 karet Velké arkány reprezentuje v archetypických symbolech cestu člověka životem, cestu, jenž Carl Gustav Jung nazval procesem individuace.

Zatímco karty Velké arkány představují archetypické, univerzální myšlenky, Malá arkána zobrazuje každodenní, světské situace, problémy a lidi.

V 56 kartách Malé arkány jsou zastoupeny 4 barvy: hole, poháry, meče a pentakly (zvané taky mince či disky).

Každá barva obsahuje sadu 4 dvorních karet - král, královna, rytíř a páže (nebo princezna) a číselných karet označených od esa po 10.

Jelikož základ tarotu tvoří univerzální jazyk symbolů, šířil se v průběhu několika století jeho vliv po celém světě bez jakýchkoliv jazykových nebo sémantických omezení. A protože je symbolika rovněž řečí podvědomí, práce s tarotovými kartami podněcuje naši intuici, aktivuje pravou mozkovou hemisféru. Z toho důvodu se od 18. století karty často používaly k věštění pomocí různých výkladových her, z nichž si největší popularitu získal Keltský kříž.

Výklad karet probíhá v následujících krocích: formulace otázky nebo tématu, na který chce tázající zaměřit pozornost, míchání celého balíčku karet, výběr karty a interpretace smyslu symbolického obrazu v souvislosti s položenou otázkou nebo aktuální životní situací.

Práce s tarotem se však nemusí omezovat pouze na výklad "náhodně" zvolených karet. Každá karta, především 22 karet Velkých arkán, představuje celý filosofický a psychologický obraz, a jakoukoliv kartu lze zvolit jako předmět meditace či vizualizace.