Karta roku v Tarotu

06.08.2023

Každý rok života přináší zkušenosti, výzvy a témata, která můžeme vědomě uchopit a zpracovat. S Kartou roku dokážeme pomocí tarotové Velké arkány daná témata lépe zviditelnit. Karta představuje zkoušky a lekce, které v daném roce prožijeme. Některé karty Velké arkány se jako Karty roku v průběhu života objevují stále dokola, zatímco jiné se nikdy nedostaví. Události, které nás v každém roce potkají, nabízejí příležitost osvojit si nové dovednosti a zjistit více o sobě a svých potřebách. Karta roku poukazuje na to, čeho se tyto lekce budou týkat. Naznačuje druh archetypálních energií, které se v daném roce vyskytují, a naznačuje osobní kvality, s nimiž můžeme pracovat, jako je například schopnost prosadit se, soucit a schopnost vytvářet vztahy. Znalost Karty roku umožňuje lépe si uvědomit celkovou situaci a příležitosti k učení, které daný rok nabízí.

Jak Kartu roku vypočítat

Nabízí se dvě možnosti a záleží na vás, pro kterou možnost se rozhodnete. Ze zkušenosti vlastní i druhých vím, že fungují obě a dají se dokonce kombinovat.

U obou možností spočítáte den a měsíc vašeho narození s daným rokem, pro který chcete zjistit Kartu roku. Ukážeme si jak na to na příkladu: den narození - 6 ; měsíc narození - 11 ; aktuální rok - 2023.

1. Prvním způsobem sečteme všechna tři čísla dohromady:

6 + 11 + 2023 = 2040 ; Výsledek zredukujeme: 2 + 0 + 4 + 0 = 6 (karta Milenci)

2. Druhým způsobem sečteme cifry všech tří čísel dohromady a výsledek, pokud je vyšší než 22, zredukujeme:

6 + 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 3 = 15 (karta Ďábel)

Jelikož pracujeme s kartami Velké arkány, kterých je dohromady 22, potřebujeme získat výsledné číslo mezi 1 a 22. Tudíž redukujeme max. do výsledku 22.

A teď už se můžete podívat na energie a archetypy, které dané karty zrcadlí. S jakými tématy se v daném roce potkáte? V našem příkladu se rok ponese v duchu karty Milenci a do popředí se dostanou témata jako vztahy s blízkými lidmi, vlastní vztah k životu a k sobě, přitakání životu, rozhodování, kam nás vede srdce atd. a/nebo v duchu karty Ďábel s tématy jako jsou vlastní strachy a závislosti, stinné stránky osobnosti, které odmítáme vidět, příležitosti k odpoutání se od nefunkčních vzorců a vztahů atd. A jak vidíme dají se energie obou karet krásně zkombinovat, Milenci a Ďábel mají v sadě Rider-Waite již z obrázků patrné podobné črty – jako rub a líc téže mince. Tak si může tazatel v daném roce uvědomit: Jaké stinné stránky potřebuje připustit, propustit a co si potřebuje odpustit, aby mohl naplno a s otevřeným srdcem vstoupit do proudu života a nacházet láskyplné vztahy.

Počátek cyklu Karty roku

Kdy se vlastně začínají energie Karty roku projevovat? Někdo by řekl, že od začátku daného roku, tj. od 1. ledna a někdo ode dne narozenin v daném roce. Opět je možné obojí. Oba přístupy poukazují na dva cykly, které se vzájemně překrývají, a záleží kdy v roce jste se narodili, jak moc oba cykly jedou současně nebo zda spíše na sebe navazují.

Cyklus kopírující kalendářní rok – od ledna do ledna – se projevuje spíše vnějšími událostmi, které se nám v daném roce dějí. Skrze vlastní zkušenost se seznamujeme s lekcemi a tématy, které potřebujeme řešit. Je to vnější cyklus orientovaný na události – zvenčí dovnitř.

Cyklus od narozenin k narozeninám směřuje naši pozornost spíše dovnitř a od svých narozenin můžeme na základě již integrovaných zkušeností jednat a žít energii Karty roku. Je to cyklus vnitřních prožitků a zkušeností – zevnitř ven.

Pokud máte narozeniny někdy počátkem kalendářního roku, budou se oba cykly hodně překrývat a pravděpodobně si často vystačíte s cyklem "od ledna do ledna". Bude pro vás snazší rozpoznat a identifikovat vnější události než vnitřní motivace a způsoby vyjádření.

Životní cykly v Tarotu

Zajímavé je spočítat si karty pro každý rok svého života od narození na 90 nebo 100 let dopředu. Čísla karet můžete pak zaznamenat graficky. Zviditelní se tak vaše osobní, většinou desetileté, životní cykly. Energie některých karet se v průběhu života opakují, vracíme se k podobným zkušenostem a lekcím, a naopak některé karty se v našich životech vůbec neobjeví. Tyto zkušenosti máme buď již zpracované nebo se k nim vrátíme zas v jiné inkarnaci.

Šablonu pro graf si můžete stáhnout zde - Graf 1 pro věk od 1 do 40 let, Graf 2 pro věk od 41 do 81 let:

Velká arkána v Tarotu

 1. Mág
 2. Velekněžka
 3. Císařovna
 4. Císař
 5. Velekněz
 6. Zamilovaní
 7. Vůz
 8. Síla (Raider-Waite) nebo Spravedlnost (Crowley)
 9. Poustevník
 10. Kolo štěstí
 11. Spravedlnost (Raider-Waite) nebo Síla / Chtíč (Crowley)
 12. Viselec
 13. Smrt
 14. Umění /  Mírnost
 15. Ďábel
 16. Věž
 17. Hvězda
 18. Měsíc
 19. Slunce
 20. Poslední soud
 21. Svět / Vesmír / Aeon
 22. Blázen

Zdroj: Mary K Greer "Who Are You In The Tarot"