Jak klást otázky

15.07.2023

Kladení otázek tvoří v interaktivním výkladu tarotových karet základ. V tomto článku si na konkrétním příkladu ukážeme, jak pomocí otázek rychle a jistě určit, o čem ve skutečnosti výklad je – jak odkrýt bohatství, které je skryté uvnitř. Otázky rovněž podněcují energii, která odhaluje životní vzorce a zároveň ta samá energie iniciuje i změnu. Neexistují žádné hloupé otázky. Některé se zpočátku zdají zřejmé nebo nedůležité, důvěřujeme-li však vlastní intuici, odhalí takové otázky obyčejně poklad – cenný vhled, který bychom jinak pravděpodobně přehlédli.

Tak například karta Slunce obecně vypovídá o radosti a štěstí, je ovšem velice účinné zeptat se: "Kde v mém životě je radost?" Vaše odpověď ozřejmí, kde v dané situaci energie Slunce funguje.

Klaďte otevřené otázky a nechte se vést opravdovou zvídavostí. Přistupujte k sobě se stejnou zvídavostí, s jakou byste přistupovali ke druhé osobě, a naopak. Nehledáte "určitou odpověď", ale reakce – odpovědi, které znějí pravdivě, vyvolávají city, vzrušují tělo a duši, budí vzpomínky a úžas.

Vyhýbejte se otázkám s jednoznačnou odpovědí typu ano / ne, překážejí představivosti a nabádají k analýze. Většinou se hodí otázky začínající slovy: Jak? Kde? Co? Kdo? Kdy…? Vybídnou vás opět si připomenout určitou situaci. Otázky "Proč?" občas vedou k obhajování sama sebe, radši se zaměřujte na to, co se můžete za daných okolností naučit. Proces je znázorněn v následujícím příkladu.

Otázky s otevřeným koncem

Robin Wood Tarot - 2 Mečů
Robin Wood Tarot - 2 Mečů

Podívejme se na příklad otevřených otázek. Řekněme, že jste vytáhli Dvojku mečů jako odpověď na otázku "Na co z mého života se nyní potřebuji nejvíce zaměřit?" Na většině karet s obrázky (tady ze sady Robin Wood Tarot) je nakreslena žena se šátkem přes oči, která sedí zády k moři, nad hlavou jí svítí měsíc, ruce má překřížené a drží v nich dva zdvižené meče. Jedna tazatelka, nazveme ji Ema, popsala pocity a postoje postavy na kartě následujícími slovy: nešťastná, vzdorovitá a odhodlaná. Popis v první osobě (z pohledu postavy na kartě) zněl: "Jsem žena se zavázanýma očima, sedím zády k moři a s měsícem nad hlavou. Ruce mám zkřížené před hrudníkem a v každé držím zdvižený meč. Jsem nešťastná a vzdoruji, zároveň jsem však odhodlaná."

Zajímavé bylo poslední slovo "odhodlaná", jakoby Ema nedokončila myšlenku. "Odhodlaná k čemu?" Jak by zněla vaše odpověď, kdyby to byla vaše karta? 

A jak reagovala Ema?

Kartářka: Odhodlaná k čemu?

Ema: Nevím.

Kartářka: To je v pořádku. Něco si prostě vymyslete. Kdybyste byla k něčemu odhodlaná, co by to bylo?

Ema: Byla bych odhodlaná držet tyto dva meče vzhůru stůj co stůj.

Kartářka: Co by se stalo, kdyby padly?

Ema: Byla bych ztracena.

Kartářka: Povězte mi o tom víc.

Ema: Netvor by si pro mě přišel. Žena má na sobě něco jako noční košili, připadám si jako ve zlém snu, kde mě něco pronásleduje. Pokud zůstanu absolutně nehybná, nevšimne si mě. Pomyslí si, že jsem socha.

Kartářka: Proč máte oči zavázané šátkem?

Ema: Pomáhá mi to zůstat v klidu. Když netvora neuvidím, nebudu se tolik bát.

Kartářka: Kde ve svém životě musíte zůstat absolutně klidná?

Ema: V souvislosti s daněmi. Při zaměstnání trochu podnikám. Každým rokem jsem v mínusu, odečítám hodně nákladových položek, bojím se však, že mi daňová kontrola udělá audit a rozhodne, že je moje podnikání pouze koníčkem, a ztratím tak možnost odpočtu. Nevím, zda mám předstírat zisk. Doposud jsem to nechala na své daňové poradkyni.

Kartářka: Podívala jste se někdy na předpisy? (Otázka se snaží zjistit, zda se Ema obestírá tmou a zůstává v nevědomosti záměrně, jak naznačuje šátek kolem očí.)

Ema: Nechci nic vědět. Chci, aby se tím zabývala pouze moje poradkyně. Nemohla bych si dovolit kupovat fotografické potřeby, pokud bych neměla možnost si je odečíst.

Kartářka: Je tomu skutečně tak?

Ema: (tvrdohlavě) Nevím.

Ema situaci zbytečně vyhrocuje. Není si vědoma svých možností. Její odmítání cokoliv vědět (způsob jak zůstat klidná) a strach z daňové kontroly stvořily netvora, který zapříčiňuje její noční můry.

Kartářka nemůže a ani by se neměla snažit vyřešit Emin problém s daňovou kontrolou. Není na místě přesvědčovat ji, že se má poučit o zákonech. Ona sama již zřejmě tuto možnost zvažovala a zamítla. Emin problém poukazuje na hlubší vzorec, který prostupuje takřka celým jejím životem. Je docela možné, že si Ema staví bariéry a radši ignoruje další "netvory", které ohrožují její blaho a pohodu. Zřejmě tento mechanismus kdysi dobře zafungoval a Ema si navykla tímto způsobem reagovat na určitá dilemata. Jedna část Emy je vzdorovitě odhodlaná tento vzorec chování udržet, zatímco jiná část její osobnosti je z něho nešťastná. Mohlo by právě toto představovat dva meče, mezi nimiž se nedokáže hnout? Dvojka poukazuje na rozhodování a meče vypovídají o argumentující mysli. Šátek kolem očí však napovídá, že Ema nevidí cestu ven z tohoto dilematu. Dominance měsíce a vody (podvědomé emoce) na mečové nebo vzdušné kartě, kde mysl nevidí (šátek) a bojuje s protichůdnými zájmy (zkřížené meče), naznačuje, že by zřejmě bylo nejlepší při hledání řešení oslovit její emoce.

Pokud je fotografování Eminou vášní, ale nedokáže obhájit náklady s ní spojené, možná máme co do činění se základní otázkou "nakolik si cení vlastní kreativitu?". Museli bychom Emě položit další otázky nebo se podívat na další karty, abychom to zjistili. Víme, že to, "na co se má Ema ve svém životě nyní nejvíce zaměřit", je dilema, ve kterém akceptuje strach a nečinnost za účelem vyhýbání se nepříjemným skutečnostem. Zejména se to projevuje v situaci s daňovou kontrolou. S pouhými několika otázkami jsme získali téma a konkrétní okolnosti, které dané téma představují, a zároveň máme k dispozici zpřístupněné související emoce, které by mohla Ema změnit.

Zdroj: Mary K. Greer, "21 způsobů výkladu tarotové karty"

Život není jak jsme se učili, hledáním odpovědí, ale spíše hledáním otázek, na něž se máme ptát. -- Kate Mosse