Po stopách Tarotu - 6. část

18.08.2023
Kříž Zlatého úsvitu
Kříž Zlatého úsvitu

Hermetický řád Zlatého úsvitu

Na moderní Tarot, jak ho známe dnes, měl hermetický řád Zlatého úsvitu zásadní vliv. Založený v roce 1887 třemi svobodnými zednáři W. R. Woodmanem, W. W. Westcottem and S. L. Mathersem ve Velké Británii se tento tajný magický řád stal jednou z nejvýznamnějších organizací svého druhu konce 19. a počátku 20. století. Členové této organizace se zabývali teurgií a činnostmi podporujícími duchovní rozvoj. Jejich pojetí magie a rituálu pravděpodobně nejvíc zasáhlo do vývoje západního okultismu 20. století a stalo se součástí množství dalších systémů, např. hnutí Wicca, Thélema a jiných dnes populárních magických systémů.

Systém Zlatého úsvitu měl jasnou hierarchii a postup zasvěcování podobně jako zednářské lóže. Rozdíl byl v postavení žen, které se mohly stát členy se stejnými právy jako muži. Zlatý úsvit byl prvním ze tří řádů, ačkoli všechny tři se často označují souhrnně jako "Zlatý úsvit". První řád vyučoval esoterickou filozofii založenou na hermetické kabale a osobní rozvoj prostřednictvím studia a uvědomování si čtyř klasických živlů, jakož i základy astrologie, výklad tarotu a geomantii. Druhý neboli vnitřní řád, Rosae Rubeae et Aureae Crucis, vyučoval magii, včetně divinace, astrální cestování a alchymii. Třetí řád tvořili Tajní vůdci, o nichž se říkalo, že jsou velice zkušení odborníci, údajně řídili činnost nižších dvou řádů prostřednictvím duchovní komunikace s vůdci Druhého řádu.

Mezi témata, osobnosti a díla, která ovlivnila Zlatý úsvit, patřily křesťanská mystika, kabala, hermetismus, náboženství starého Egypta, teurgie, svobodné zednářství, alchymie, teosofie, Eliphas Lévi, Papus, enochiánská magie nebo renesanční grimoáry.

Největší rozmach zažil řád Zlatého úsvitu v polovině 90. let 19. století, kdy měl více než sto členů ze všech vrstev viktoriánské společnosti. Mezi členy řádu patřilo mnoho známých osobností, například herečka Florence Farrová, irská revolucionářka Maud Gonneová, irský básník William Butler Yeats, velšský spisovatel Arthur Machen, angličtí autoři Evelyn Underhillová, Aleister Crowley, Arthur Edward Waite a angloamerická umělkyně a ilustrátorka Pamela Colman Smith.

Tarot Zlatého úsvitu
Tarot Zlatého úsvitu

Řád Zlatého úsvitu vytvářel a používal své vlastní sady tarotových karet, které se žel nedochovaly. Pouze na základě popisů z různých dokumentů se podařilo zrekonstruovat sadu Tarot Zlatého úsvitu: Initiatory Tarot of the Golden dawn. Pro zasvěcence Zlatého úsvitu byl tarot a jeho symboly součástí dlouhého vzdělávání, během něhož se učili kabalistické teorii, magickým korespondencím a významu barevných stupnic, až symbolům na kartách rozuměli stejně automaticky jako dnešní řidiči rozumí dopravním značkám. Pro členy řádu tarot znamenal více než nástroj pro výklady, byl obrazovým znázorněním kabalistického stromu života, energií a sil sefír, cest a světů, které představují mapu vesmíru. Celá filozofie a učení Zlatého úsvitu byly symbolicky obsaženy v obrazech tarotu a magická cesta po stupních řádu byla mapována tarotovými kartami, které představovaly stezky stromu, po nichž měl novic během svého magického výcviku stoupat.

Díky snaze Aleistra Crowleyho a Arthura Edwarda Waitea přiblížit tarot většímu okruhu zájemců vznikly dvě nové sady tarotových karet – Thovtův Tarot a Raider-Waite-Smith Tarot, které významně posunuly možnosti práce s tarotem a jeho rychlému dalšímu rozvoji. Na oba tvůrce i jejich umělecké partnerky se podíváme v další části série Po stopách Tarotu.