Rituál jako aktivace poznání

21.07.2023

Práce s Tarotem nás vede k uvědomění si vhodných řešení a nových postojů, kterými chceme v reálném životě nahradit zavedené a již nefunkční vzorce chování. Na závěr výkladu se můžeme ptát: "Která postava/bytost na kartě představuje vlastnosti, jež bych chtěl/a v sobě nejvíc rozvinout?" A jak tyto nové vlastnosti přetavit v každodenní skutečnost? Někdy není snadné vyběhnout ze zajetých kolejí, proto čím dřív začleníme nové poznání do běžného života, tím je šance na úspěch větší. Stačí jakkoliv malý, avšak jasný skutek, který odpovídá našemu novému záměru.

Rituál je symbol v akci
Rituál je symbol v akci

Je to vlastně symbol v akci, což představuje nejjednodušší definici rituálu. Mějte na paměti, že symboly jsou jazykem, kterým k vědomí promlouvá nevědomí a naopak. Představují způsob, jakým dáváme do souladu vnitřní svět s vnějším, to, co je nahoře s tím, co je dole, vědomí s nevědomím. Dále lze rituál definovat jako "symbolické chování, vědomě provedené s úmyslem transformace". Většina našich běžných každodenních rituálů jsou návyky, málokdy si je uvědomujeme a slouží spíš k upevňování vzorců než k transformaci. Demonstrují však vštípené hodnoty, podle nichž žijeme. Lakoff a Johnson v knize Metafory, kterými žijeme (Metaphors We Live By) uvádějí, že "naše vštípené a typické nevědomé představy o nás samotných a hodnoty, podle nichž žijeme, se snad nejvíc odráží v drobnostech, které neustále opakujeme, to znamená v běžných rituálech, jež vznikly spontánně v našich každodenních životech."

Vědomý skutek v souladu s novým poznáním funguje jako zaklínadlo, jež prolomí tranz navyklého chování. Našim úkolem je prozkoumat návyk, ovládnout jeho energii a vědomě ji nasměrovat. Úspěch se projeví: 1. nárůstem sebedůvěry, 2. poklesem četnosti nevhodných reakcí a 3. pocitem kontroly nad vlastním chováním. Tento krok představuje způsob, jakým lze něco v životě transformovat s plnou všímavostí (mindfulness).

Vyberte si malý úkol nebo rituál v souladu s vaší kartou a novou vlastností, kterou chcete v sobě rozvinout – úkol, který můžete během jednoho dne uskutečnit. Udělejte to. Čtyřiadvacet hodin funguje jako nádoba, v níž je uschovaná vaše energie, jež směřuje k úspěšnému dokončení.

Uvádím několik příkladů:

 • O polední přestávce si zameditujte, projděte se v parku nebo si kreslete.
 • Kupte rostlinu, která bude symbolizovat váš vytoužený cíl, zasaďte ji a starejte se o ni.
 • Pokliďte a zreorganizujte malý prostor ve svém okolí.
 • Zatančete svůj záměr.
 • Vytvořte oltář s předměty, jež se podobají těm na vaší kartě nebo jež symbolizují váš záměr.
 • Napište někomu srdečný dopis (nezáleží na tom, zda ho skutečně odešlete nebo ne).
 • Udělejte si rituální koupel se svíčkami a hudbou. Do vody namíchejte patřičné bylinky a vonné oleje. Smyjte vše, co nechcete, a přijměte to, co si přejete.
 • Udělejte něco, co jste již dlouho odkládali.
 • Promluvte si s někým otevřeně.
 • Změňte něco na svém vzhledu. Oblečte se do symbolické barvy.
 • Vypněte televizi a přečtěte si odkládanou knihu.
 • Zastavte se v kostele, pomodlete se a věnujte malou almužnu.
 • Zapojte se do dobrovolnické nebo charitativní činnosti.
 • Uskutečněte nahodilý čin laskavosti.
 • Vytvořte koláž nebo "mapu s pokladem", která zobrazuje vaši cestu k prosperitě.


Za inspiraci děkuji Mary K. Greer.