Tarot a poezie

15.06.2023

Múzy mají mnoho podob, inspirují a povznášejí. V renesanční Itálii se mladí básníci inspirovali dvěma v salónní hře "tarocchi appropriati" - přítomnými ženami a tarotem. Pro pobavení hostů přiřadili tarotovou kartu jedné z přítomných dam a svůj výběr zdůvodnili básní, která vyzdvihovala charakteristické rysy dané dámy. Tak vznikla sbírka sonetů Triomphi de Troilo Pomeran da Cittadela (1534), v níž autor oslavuje 22 urozených benátských žen. Pomeran představuje trumfové karty (Velká arkána) v následujícím pořadí, přičemž každá karta v sonetu představuje konkrétní dámu z tehdejší benátské společenské smetánky.

 1. Mondo (Svět) = Andriana Corner [Cornaro]
 2. Giustitia (Poslední soud) = "La bella" [Lucrezia?] Barbarigo
 3. Angelo (Anděl) = Isabella Grimani
 4. Sole (Slunce) = Laureta Tron
 5. Luna (Luna) = Grazimana [Zane, nebo Giane?]
 6. Stella (Hvězda) = Isabetta Sanuto (Sanudo)
 7. Foco (Oheň) = Bianca Contarini
 8. Diauolo (Ďábel) = Laura Bollani
 9. Morte (Smrt) = Paola Capello
 10. Traditore (Zrádce) = [Isabetta?] Mocenigo
 11. Tempo (Čas) = Maria Leone
 12. Rota (Kolo štěstí) = Paola Moro
 13. Fortezza (Štěstí) = Paola Querini
 14. Amore (Milenci) = Orsina Foscoletta [Foscolo]
 15. Carro Triomphale (Vůz) = Maria Loredan
 16. Temperanza (Mírnost) = Bianca Zeno
 17. Papa (Velekněz) = "Famos" [Marina?] Alberti
 18. Imperatore (Císař) = Benedetta Pisani
 19. Papessa (Velekněžka) = Marieta Zane (Giane)
 20. Imperatrice (Císařovna) = [Marietta?] Pasqualigo
 21. Bagattela (Žonglér) = Paola Valier
 22. Matto (Blázen) = Nicolosa Corner [Cornaro] 

Pomeran da Cittadela nebyl jediným básníkem, který se v té době ve své tvorbě inspiroval Tarotem. Karty se těšily velké oblibě, a tak není divu, že trumfy najdeme i v básnických sbírkách dalších autorů, jako byli Giovanni Battista Dragoncino, Girolamo Parabosco a Giovanni Battista Susio.

Tarot dodnes podněcuje fantazii spisovatelů a básníků. Americký básník žijící v Praze napsal ke každé tarotové kartě báseň; Marie Brožová tyto básně přeložila do češtiny a nakreslila k nim pestrobarevné hravé obrázky. Společně nám kartu Poustevník představují následovně:

Jak na vás obrázek působí? Cítíte se inspirováni? Převeďte své asociace a pocity do rýmů. Možná budete překvapeni, když objevíte své vlastní básnické střevo.