Tarot a příběh

22.05.2023

"Za sedmero horami a sedmero řekami žil jeden chlapec." I tak by mohl začínat příběh z knihy zvané Tarot. Ráda pracuji s kartami, které zobrazují situace, scény, události. Setkáváme se v nich s hrdiny našich vlastních životů - s lidmi, zvířaty, rostlinami, předměty... to vše ožívá v našich představách. V příbězích se můžeme stát kýmkoliv a čímkoliv: můžeme mluvit se zvířaty, dokonce i s předměty, příšera se může proměnit v krásnou bytost, můžeme vstoupit do říše divů, můžeme být kýmkoliv chceme. V představách neexistují žádné hranice. V příbězích tarotových karet se odehrává dobrodružství sebepoznání. Kartářky vlastně neustále vypráví příběhy, které začínají slovy: "Je to jako když…" nebo "Mohlo by to znamenat…" či "Co kdyby to byl…".

Podívejte se na svůj vlastní příběh. Nebojte se být u toho spontánní, divocí a trochu blázniví. Povídejte a přehánějte. Jelikož se jedná o pohádku nic není tím, čím se zdá na první pohled. Jaký příběh by například vyprávěl mladý muž, který si vybral kartu na obrázku? (Karta Blázen (zvaná 0, Iniciace) ze sady Shapeshifter Tarot ilustrované Lisou Huntovou) Přečtěte si a nechte se inspirovat.

Shapeshifter Tarot - Blázen
Shapeshifter Tarot - Blázen

"Kdysi dávno žil jeden chlapec. Bydlel na ostrově v malé rybářské vesničce. Často procházel kolem zátok a řek a hledal dračí vejce, které by si mohl vzít s sebou domů. Mládě by vychovával jako své. Byla to však bláhová představa, protože i když draci v jeho světě existovali, ještě nikomu se nikdy nepodařilo dračí vejce najít.

Matka mu říkala: Proč vlastně hledáš draky? Jsou to hrůzostrašné bestie se zvláštními touhami. Potulují se daleko od svých domovů a vůbec nemyslí na svou rodinu. Nech je být! Slyšíš mě, hochu?

Jednoho dne měl chlapec hlad, když tu spatřil jedno osamocené, dokonalé jablko viset vysoko na stromě. Nemohl naň dosáhnout, natahoval se a snažil, ale nemělo to žádný výsledek. Našel dlouhou hůl a pokoušel se jablko shodit dolů. Když ale ani to nepomohlo, byl velice zklamaný a zlobil se. Najednou si všiml, že jeho ruka vypadala jinak. Byla zelená a šupinatá. Natáhl se a ucítil, jak se mu prodlužují záda, a znenadání zařval zuřivým hlasem, z jeho ramen vyrašila křídla, vyletěl k vrcholku stromu a uchopil jablko. Motýli i vážky se zmítali ve větru, který jeho křídla rozvířila, a hůl, kterou držel ve své zelené ruce s drápy, začala zářit mocí a silou.

Najednou poznal, že to bylo jeho přirozené právo, které mu chtěla jeho matka zatajit. Draci se totiž nelíhli z vajec, ale z malých chlapců žijících v přímořských vesničkách, kteří se časem proměnili v draky. Když jednou opustili svůj domov, vraceli se pouze, aby se pomilovali s některou z dcer rybářů, a pak se opět vydali za poznáním a dobrodružstvím."

NECHTE SE UNÉST FANTAZIÍ

Která tarotová karta oslovuje vás? Jaký příběh se na ní odehrává? Váš příběh nemusí být důsledný a také nemusí pokaždé dávat smysl, může se totiž stát, že si něco důležitého pro začátek příběhu uvědomíte až na jeho konci (v našem příběhu nežijí ve vesnici žádní dospělí muži), což je zcela v pořádku. Ať je váš příběh klidně raději pošetilý (vlastnost Blázna) než logický, upjatý a bez nápadu. Teď je správný čas pro jakékoliv domněnky, dejte volnost svým rozmarům, nechte se unést vlastní fantazií, plňte si všechna svá přání a čarujte.

INTEGRACE DO REÁLNÉHO ŽIVOTA

Nádhera. Jak jste si užili imaginární jízdu? Uvědomte si znovu děj vašeho příběhu a zamyslete se nad situacemi a emocemi, které jste prožívali. Kde ve vašem reálném životě se objevují? Znáte je odněkud? Výše uvedený příklad příběhu chlapce s draky naznačuje více témat k zamyšlení. Jak jste usilovali o sen, o kterém vám pak řekli, že to je bláhová představa? Co podle vás chce někdo před vámi zatajit? Co vás nabádá, abyste opustili domov? Co je vašim přirozeným právem? Jakou proměnou procházíte, když se zlobíte? Co vás motivuje k tomu, abyste se snažili dosáhnout nemožného? Pokud byste projevili celou svoji moc a sílu, co by se stalo? Kterákoliv z těchto otázek může odkrýt osobní scénář nebo životní vzorec, který jste přehráli již mnohokrát. A díky rozpoznání těchto vzorců můžete s nimi pracovat vědomě a měnit je. V tom spočívá kouzlo transformace, spoluvytváření vlastního života. Změňte svůj osobní příběh a žijte ho v souladu se svými přáními.