Tarot a vztahy

03.01.2024

Chcete si uvědomit, jak si vy a váš partner ve vztahu stojíte, jaké energie do něj vnášíte a jaký vztah vytváříte? S manželem si občas sedneme k tarotu a společně taháme karty na různé otázky, které nás v souvislosti s naším vztahem aktuálně zajímají. Vznikají tak inspirativní rozhovory. Díky několika otázkám získáte ucelený obraz o dynamice vztahu, který se rozhodnete zkoumat. A jak takové otázky mohou vypadat, na to se společně podíváme v tomto článku. Tarotové karty si můžete vykládat s partnerem/partnerkou nebo i sami za vás oba. Začneme hned velice obecně:

 • Toto jsem ve vztahu já. Jakou energii do vztahu přináším, co v něm vytvářím?
 • Toto je můj partner. Jakou energii do vztahu přináší?
 • Toto je náš vztah. Co já a můj partner společně vytváříme?

Tyto tři otázky lze podrobněji zkoumat na třech úrovních - na úrovni srdce (emocionální), mysli (mentální) a těla (životní síly). To může vnést zajímavé poznatky o tom, v které oblasti jste v současné době jako partneři naladěni lépe, kde je to náročnější a proč. Pro každou úroveň si položte stejné, výše zmíněné otázky: Jakou energii přináším do vztahu já + můj partner + jaká je výsledná energie (co spoluvytváříme) na úrovni mysli, srdce a těla. Celkem taháte devět karet.

Dále se můžete podívat na vztah jako celek z hlediska chronologického vývoje:

 • Minulost – Odkud se vztah odvíjí? Na jakou minulou společnou zkušenost a postoje navazuje?
 • Současnost – Jaké je aktuální hlavní téma vztahu?
 • Budoucnost – Kam vztah směřuje? K jakým výzvám, lekcím, zkušenostem společně kráčíme vstříc?

Ráda se také ptám:

 • Co si mohu aktuálně vzít z našeho současného vztahu, jaké poznání, poučení? Co si může odnést můj partner/partnerka?
 • Rada tarotu – Co potřebuji na oplátku dát/investovat do vztahu? Co potřebuje můj partner či partnerka investovat?
 • Kam nás rada tarotu povede? Pokud se jí budeme řídit, co to přinese našemu vztahu?

Partnerské vztahy jsou často o vzájemném zrcadlení postojů a automatických programů, které v sobě nosíme a na základě kterých se rozhodujeme, aniž bychom si toho byli vědomi. Partner nám ukazuje aspekty, které odmítáme vidět a přijmout, ať už proto, že je odsuzujeme jako nepřijatelné (Co nás na partnerovi/partnerce štve?), nebo naopak proto, že si je na sobě nedovolíme vidět (Co na partnerovi/partnerce obdivujeme?). A co to konkrétně je? I na to se můžete zeptat karet:

 • Kde mi můj partner/partnerka nastavuje zrcadlo? Co na sobě odmítám vidět? Kterou svoji část odmítám přijmout?
 • Co mi tarot radí, jak mohu tento aspekt sebe sama přijmout a integrovat?

Věřím, že vás napadne mnoho dalších otázek, které vás budou zajímat. Mezilidské vztahy jsou nevyčerpatelnou inspirací, studnicí poznání, výzev a darů. ❥ Prožívejme je se soucitným srdcem a otevřenou myslí.