Výklad "Betlémská hvězda"

17.12.2023

Hvězda svítila na cestu třem mudrcům, dovedla je za nově zrozeným děťátkem do Betléma. Malému Ježíškovi se poklonili a odevzdali vzácné dary Marii i Josefovi. Tento příběh známe, připomínáme si ho o Vánocích již přes 2000 let. Stále nás dokáže inspirovat - i dnes, kdy máme sklon slavit příchod spasitele spíše jako bujarou narozeninovou párty se spoustou dárků a dobrého jídla. A možná ten největší dar čeká na objevení uvnitř nás. Chcete ho rozbalit? Připravila jsem pro vás výklad inspirovaný vánočním příběhem - "Betlémská hvězda" povede i vás.

Udělejte si čas a tichý prostor v pohodlí, teple, u záře svíce. Vytáhněte svůj oblíbený balíček tarotových karet a podívejte se, co nového se chce ve vašem životě zrodit, jak to nově zrozené můžete uvítat a jaké nové výzvy, zkušenosti, poznání do vašeho života přináší. Následuje popis jednotlivých pozic karet a schéma výkladu najdete na konci popisu. Přeji potěchu a obohacující vhledy v tomto požehnaném vánočním čase.

1. Jezulátko – Co nového se chce ve tvém životě zrodit? Čas Adventu je čas příprav a očekávání. Něco se připravuje uzřít světlo světa, přichází nový život. Co klepe na dveře a chce být vpuštěno do tvého života? Jaké nové výzvy, energie nebo vlivy?

2. Josef – Na jakých již zvládnutých lekcích to nové staví? O jaké zkušenosti a znalosti se můžeš opřít? Kde nacházíš oporu a stabilitu?

3. Marie – Co vyživuje nově zrozené? Jaké postoje a energie mu dávají životní sílu? V čem nacházíš hřejivé zázemí a výživu?

Tři mudrci se klaní novorozeňátku a přináší své dary – myrhu, kadidlo a zlato.

4. Dar Myrha – Jaký dar máš odevzdat na úrovni mysli? Jakými mentálními postoji by ses měl/a nově zrozenému poklonit? Potřebuješ pustit a odevzdat domněnky, myšlenkové vzorce, představy, které ti již neslouží? Pro jaké nové pohledy tím tvoříš prostor?

5. Dar Zlato – Jaký dar máš odevzdat na úrovni těla? Co potřebuje tvoje tělo? Kam směřuje tvoji pozornost? Jakou tělesnou aktivitou či pasivitou můžeš přispět k podpoře nového?

6. Dar Kadidlo – Jaký dar máš odevzdat na úrovni srdce? Je něco, co chce tvé srdce odevzdat? Ať už to je v našich očích radostné nebo bolestné, Bůh nesoudí, přijímá vše. Co potřebuje tvoje srdce odevzdat? Jakou "obětí" či darem můžeš od srdce podpořit nový život?

7. Betlémská hvězda Čím se máš nechat vést k novému? Co ti pomůže najít cestu do "Betléma", do místa uvnitř sebe, kde se rodí tvůj nový život?

8. Požehnání – Jaký dar přináší nově zrozené do tvého života? 

Zdroj ilustrace: Pixabay