Po stopách Tarotu - 2. část

10.05.2023

Kosmologický příběh 

V první části o vývoji tarotu jsem se zmínila o pravděpodobném původu sady 56 karet dnešní Malé arkány. V první polovině 15. století se také objevila první sada tarotových karet, která navíc obsahovala nový vynález - 22 trumfů s alegorickými obrazy: Cary-Yale Visconti Tarocchi. Odkud se těchto 22 karet vzalo? Hypotéz a dohadů je mnoho. Mě zaujala možnost, kterou popisuje americká tarotářka Mary K. Greer ve své knize Tarot for Your Self

Zůstaňme v severní Itálii. Již v roce 1227 si jeden francouzský cestovatel poznamenal do svého deníku, že si děti italské šlechty hrají s malými zdobenými ilustracemi zvanými carticellas. Zřejmě je používali jako pomůcku při vzdělávání a výchově dětí. Malované obrazy často sloužily jako mnemotechnické pomůcky nebo jako objekty uctívání a duchovního rozjímání. Marsilio Ficino, humanista 15. století, tuto filozofii vylíčil slovy: "Nestačí si vytvořit dokonalý model světa a dívat se na něj; musíme jej také přijmout do svého nitra prostřednictvím intenzivní meditace a kontemplace malovaných obrazů, které jsou rozloženy v místnostech, v nichž žijeme." 

Alegorické hry fungovaly také jako kosmologické modely, které popisovaly svět a dobové chápání smyslu života - cestu nahoru a dolů mezi místem pozemských smrtelníků a sídlem božstev a věčného života. Martha Heynemanová ve svých pracích o kosmologiích píše, že kosmologie aby fungovala, musí být schopna růstu, změny a vývoje jako živá bytost, tj. musí být schopna přijímat myšlenky, informace a zkušenosti. Zároveň musí dávat systém a tvar obrovskému množství zdánlivě nesouvisejících dat. Podle jejího názoru platí, že čím větší rozmanitost zkušeností se podaří sjednotit a harmonizovat v rámci jednoho systému, tím je tento systém smysluplnější a přínosnější. Světlo světa spatřilo mnoho modelů, ale jen málo z nich se zachovalo - sada Minchiate s 97 kartami a Mantegna s 50 kartami. Navzdory jejich popularitě a velkému vlivu v době renesance se s nimi dnes téměř nesetkáme. 

Tarot se ukázal jako živé a vyvíjející se médium, jehož prostřednictvím mnoho generací různých kultur odhalovalo moudrost mytologií. Kosmologické a alegorické hry vycházely z jakési tajemné emblematické tradice renesance, kdy v rámci kosmologického vyprávění určitý stav nebo fáze přebíjely předchozí. Jednotlivé fáze na sebe navazovaly v hierarchickém pořadí a jejich příběh končil opět v Ráji. Podívejme se na jeden příklad kosmologického příběhu, který se odrážel v dobových trumfech a který byl pravděpodobně základem vzdělávací hry giuoco. První sady karet nebyly očíslované, takže hráči používali v různých regionech své vlastní varianty. Následující příběh je založen na jménech, pořadí a poznámkách z latinského dokumentu sepsaného dominikánským mnichem někdy mezi lety 1450 a 1480, Sermones de Ludo Cum Aliis ("Pojednání o hře (hrané) s jinými"). Jedná se o nejstarší písemný popis tarotových karet Trionfos. Příběh je inspirován poznatky italského historika tarotu Andrey Vitaliho a badatelky v oblasti historie tarotu Gertrudy Moakleyové. 

Nejdříve přichází Bagatelle (Harlekýn), který má "nejnižší hodnotu" (Tato osoba "nepatrného významu" se stala předobrazem postavy z komedie dell'arte známé jako Bagatino, šašek, který plácá hloupé nesmysly. Gertruda Moakleyová v této kartě viděla "krále karnevalu", který je později sesazen z trůnu postavou půstu). 

Dále se setkáváme se světskými průvodci Imperatrix (Císařovna) a Imperator (Císař), následuje duchovní průvodce, který nás varuje před zavržením křesťanské víry, La Papessa (Papež), a před uvíznutím ve stavu svatosti, El Papa (Papež). Učíme se mírnit svůj život, La Temperantia (Mírnost), abychom byli připraveni na "Lásku", L'amore (Milenci). Kromě toho musíme překonat pozemský svět, Lo caro triumphale (Vítězný vůz), což vyžaduje odhodlání a sílu, La forteza (Síla). Jakmile však dosáhneme vrcholu, osud otočí kolo La rotta (Kolo) a my sestupujeme na druhou stranu. Čas a věk nás zlomí, El gobbo (Hrbáč), a jako zrádci, Lo impichato (Kat), stojíme bezmocně proti smrti, La morte (Smrt). Postupujeme buď do pekla, El diavolo (Ďábel), nebo přes blesky a oheň nebes, La sagitta (Šíp), až k nebeským tělesům, kde se setkáme se svým osudem: La stella (Hvězda), La luna (Měsíc), El sole (Slunce). "Na Slunci, Měsíci a hvězdách budou znamení a na zemi budou národy plné úzkosti a zmatku z hukotu moře a vln." Lukáš 21,25. 

Pak jsme předvoláni před anděla posledního soudu, Lo angelo (Anděl), kde Boží spravedlnost, La iusticia (Spravedlnost), vítězí nade vším, a vstupujeme do Boží přítomnosti, El mondo, cioe Dio Padre (Svět, totiž Otec Bůh). Ať už v Boha věříme, nebo ne, opouštíme všechny pozemské vazby a v očích pozemského světa se stáváme blázny. El matto (Blázen) nemá žádnou hodnotu (pokud se hráči nedohodnou jinak). Gertruda Moakleyová vidí opeřeného Blázna, který představuje pokorné odříkání v postní době, jako toho, kdo na konci masopustu nad vším vítězí. 

Cary-Yale Visconti Tarocchi