Tarot a vizualizace

27.06.2023

Tarotové karty oslovují duši a podněcují naši představivost. Jsou jako okno do vnitřního světa. Skrze imaginaci se otevíráme vnitřním obrazům a symbolům, které nám karty předkládají. Ve svých představách můžeme nechat karty ožít, stát se součástí prostředí vyobrazeného na dané kartě, prožívat pocity a vjemy tarotových postav. Ponoříme-li se do obrazového světa tarotu a necháme-li představy volně plynout, vytváříme spojení s archetypy a energiemi, které karty reprezentují. Tímto způsobem můžeme odhalit jejich skryté významy a nalézt odpovědi na naše otázky.

Ukážeme si konkrétní postup, jak se s tarotovou kartou obeznámit skrze vizualizaci. Pro zběžné navnímání stačí, když si sebe představíte v prostředí karty nebo budete jako v kině sledovat, co se na kartě děje.

Prací s imaginací se dá zajít hodně daleko a získat tak skutečně hluboké odpovědi od bytostí na kartách. Jste-li připraveni na jízdu do hlubin svého nitra, nechte se vést následujícím postupem. Můžete si jej dopředu nahrát, nebo někoho požádat, aby vám ho nahlas přečetl. Dopřejte si čas, zcela se uvolněte a vstupte do lehkého stavu transu, jak je popsáno níže. Po celou dobu proces řídíte a můžete do něj kdykoliv vstoupit nebo z něj vystoupit.

Mějte po ruce blok a tužku. Zformulujte otázku, na kterou hledáte odpovědi, nebo se můžete zeptat "Která archetypická energie je pro mě tady a teď nejpřínosnější?" a vytáhněte kartu ze sady Rider Waite Tarot nebo jiné podobné. Důležité je, aby karty obsahovaly scénická vyobrazení, postavy, předměty, děje. Pokud máte po ruce sadu od Crowleyho nebo Marseilleský tarot a jiné podobné, doporučuji pracovat pouze s Velkou arkánou. Zvolenou kartu si ponechte nablízku.

Celý prožitek se odehrává ve vaší představě, tělo zůstává klidné a uvolněné, kromě momentů, kdy si něco poznamenáte.

JAK POSTUPOVAT PŘI VIZUALIZACI TAROTOVÉ KARTY

Pohodlně se usaďte na židli s rovnou opěrkou, chodidly se dotýkejte podlahy nebo se posaďte se zkříženýma nohama na podlahu. Ruce položte dlaněmi vzhůru do klína a nechte je uvolněně ležet. Soustřeďte se na dech, zhluboka a s citem nadechujte a vydechujte, napětí nechte odplout a sledujte, jak se s každým nádechem a výdechem břicho roztahuje a opět stahuje. Zatímco pozvolna a zhluboka dýcháte, postupně si uvědomte každou část svého těla. Jakékoliv bloky nechte chodidly nebo kostrčí odplynout do země. S každým nádechem nasajte očištěnou a oživující energii od Matky Země a představujte si, jak zaplňuje celé vaše tělo a dodává energii všem vašim buňkám. Cítíte se plný/á života a vnímáte, jak vaše tělo pulzuje. Objevíte-li někde napětí, nejprve dané svaly krátce zatněte a s výdechem je uvolněte. Nechte napětí opět odejít. Začněte temenem hlavy a postupujte směrem dolů po tváři, uvolněte oči, líce, tváře, bradu, krk, ramena, ruce, dlaně. Pak uvolněte hrudník, srdce, žaludek a kostrč. Na závěr boky, stehna, lýtka, chodidla a prsty u nohou. Představte si, jak pronikáte dál do země a provázkem prodlužujete nohy nebo páteř až do samého středu zeměkoule, kde je po dobu imaginace ukotvíte. Umožní vám to pustit cokoliv, co nepotřebujete. Zároveň zůstanete uzemněni a napojeni na vyživující zdroj. Pokud si přejete, požádejte své vyšší Já, strážného anděla nebo průvodce, aby vás na vaší cestě doprovázel.

Prohlédněte si tarotovou kartu. Zapamatujte si co nejvíc detailů. Zavřete oči a kartu si představte do co nejmenších detailů.

Otevřete oči a opět se podívejte na kartu. Co ve vašich představách chybělo? Všimněte si, co postavy drží v ruce, v jaké poloze jsou nohy, kterým směrem postavy hledí, co mají oblečeného, co je na obloze. Zavřete oči a kartu opětovně vytvořte v mysli. Uvědomte si, co ve vašich představách na kartě přibylo.

Ještě jednou do třetice a naposled otevřete oči a zkoumejte, v čem se vaše představa liší od fyzické karty. Jaké jsou na obrázku barvy? Co je vpředu a co vzadu? Objevili jste něco, co jste doposud neviděli?

Pozvolna a zlehka dýchejte. Zavřete oči a uvědomte si, jak obrázek z karty ožívá, barvy září a vibrují. Vnímejte hloubku a jasnost, která tam dosud nebyla. Karta se zdá vitálnější, jakoby v ní pulzovala energie. Pozorujte, jak se karta postupně zvětšuje. Je větší a větší, roztahuje se do všech stran, až dosáhne skoro životní velikosti, a pak je dokonce ještě o něco větší.

Přibližte se ke kartě a překročte její okraj. Vstupte do karty a vnímejte její prostředí. Rozhlédněte se – co vidíte teď, když můžete nahlédnout za okraj? Poslouchejte. Co slyšíte? Cítíte ve vzduchu nějaký pach? Jaká je atmosféra? Vane slabý větřík? Natáhněte ruku a něčeho se dotkněte. Vnímejte strukturu materiálu.

Cítíte, jak vás hlavní postava karty přitahuje. Přibližte se k ní. Postava vás vítá.

Teď se k postavě otočte zády a zacouvejte do ní. Přeberte a vyplňte její tvar a následně i osobnost. Protáhněte se, ať vám postava sedí. Vnímejte, jak se stáváte touto bytostí, jak v ní zcela přebýváte, přijímáte její postoj, vlastnosti a způsob vnímání. Jak se tato bytost pohybuje? Natáhněte ruku nebo něco udělejte jakožto tato bytost.

Bytost ví něco, co by bylo pro člověka, který v ní přebývá, užitečné. Co je to? Pokud to tak vnímáte, může bytosti své sdělení říct nahlas nebo ho může napsat na papír. O jakou další moudrost by se mohla bytost podělit? Touží sdělit něco světu?

Uvědomujete si, že se čas chýlí. Spojení se uvolňuje. Udělejte krok vpřed, poodejděte od bytosti, opusťte její tvar a energii. Otočte se tváří k bytosti a vnímejte, jak jste odděleni a odlišní. Poděkujte bytosti za to, že vám dovolila do ní vstoupit a procítit zážitek. Věnujte jí dárek ze sebe. Co je to? Bytost vám na oplátku taky něco věnuje. Co je ten dar pro vás? Zeptejte se, jak ho máte použít. Uvědomte si, že stačí, když na dárek pomyslíte a vzpomenete si na vše, co se odehrálo. Zeptejte se, zda se potřebujete dozvědět ještě něco dalšího? Chvíli zůstaňte v klidu a vnímejte svou vděčnost a prázdnotu. Nemusíte nic vědět, nic dělat ani ničím být. Jednoduše přijímejte cokoliv, co přijde.

Teď se otočte zády k postavě a vraťte se k okraji karty. Překročte okraj a vstupte do pokoje. Otočte se a sledujte, jak se karta zmenšuje, je menší a menší, až se vrátí do normální velikosti. Je to pouze dvojdimenzionální papír a inkoust, zcela oddělený od vás. S dalším výdechem vyslovte třikrát za sebou své jméno a otevřete oči. Zapište si svůj prožitek.

Za inspiraci děkuji Mary K. Greer (z knihy "21 způsobů výkladu tarotové karty")

Máte-li pocit, že si s imaginací nevíte rady, zkuste ji nejdřív aktivovat. Jak na to se dočtete zde: Jak aktivovat svou imaginaci.