4 tipy jak se ptát tarotových karet

21.03.2024

Otázky jsou klíčem k poznání a růstu. Vzpomínám na období, kdy nás dcerka jako malá zahrnula otázkami "proč?" a její zvídavost nebrala konce. Tato dětská zvídavost a touha po objevování světa může být krásnou inspirací i pro práci s Tarotem. A jak se ptát karet? Když na začátku naformulujete dobře otázku, máte půlku práce hotovou. Následující tipy vám s tím pomohou.

Pokládejte otevřené otázky

Tarot nám pomáhá zamyslet se nad životními situacemi, nacházet cesty, uvědomit si možnosti, inspiruje. Pokud při práci s Tarotem pokládáme uzavřené otázky, kde jsou možné pouze odpovědi ano/ne, zdaleka nevyužíváme potenciál tarotových karet. To si můžeme rovnou hodit minci. Jste-li ovšem zvídaví a otevřeni novým úhlům pohledu, ptejte se otevřené otázky typu Proč? Jak? Co mohu udělat…? Tak se dozvíte mnohem víc.

Ptejte se na sebe

I když nás partneři nebo děti občas štvou a šéf v práci má daleko od dokonalosti, našim úkolem není kohokoliv měnit. Změnit můžeme pouze sebe, a tím i svůj vlastní život. Ptát se na druhé bez jejich vědomí a svolení může být rovněž vnímáno jako porušení soukromí. Ptejte se na sebe, co můžete vy udělat, co můžete změnit, jaký postoj můžete zaujmout. Koneckonců svým vlastním posunem dáváte impuls a příležitost rozvíjet a měnit se i lidem kolem sebe.

Převezměte zodpovědnost za sebe a svoji aktuální situaci

Tarot je úžasný rádce, který nám nastavuje zrcadlo. Dokážeme v něm vidět sami sebe s odstupem, v širším kontextu nebo třeba i z jiného úhlu, než jsme běžně zvyklí. Tarot nám pomůže uvědomit si skryté nefunkční postoje a zviditelnit možná řešení. Z každé nepříjemné situace existuje cesta ven a změna je možná, pokud to dovolíme. Klíč k naplněnému životu je v našich rukách, stačí se rozhodnout. 

Zaměřte se na přítomnost

Co minulo, již nezměníme, a co bude, teprve vytvoříme svými rozhodnutími tady a teď. V přítomném okamžiku je ukrytý plný potenciál, který čeká, až ho objevíme a využijeme. Pouze tady a teď žijeme. Když utíkáme do vzpomínek v minulosti nebo prodléváme v obavách z budoucnosti, nevědomky se vzdáváme možnosti tvořit a žít v přítomnosti.